Rozsah prací:
Repasování a výroba svítidel, mřížek a ostatních předmětů uměleckořemeslného charakteru v Obecní
síni, Staré radní síni, v Brožíkově zasedacím sále, Jiříkově síni. Dále v hlavním vstupu, výstavních síních
přízemí a ostatních prostorách radnice.

Zajímavost:
Výroba 3 kusů lustrů a několika nástěnných svítidel do Obecní síně byla dokončena na přání investora ve zkráceném termínu v našich dílnách ve 20 hod. večer. Po převozu do Prahy jsou lustry sestaveny a zavěšeny a již ve 2 hod. v noci svítí, aby ráno v 8 hod. mohla proběhnout bezchybná kolaudace.

Splnění tohoto doslova šibeničního termínu věřilo jen pár lidí, kteří naši firmu již znali.

Návrh těchto svítidel: Karel Švásta

https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/3127/saly-staromestske-radnice