Rozsah prací:

I. Výroba novodobých svítidel, krbových mříží, mosazného kování a ostatních prvků.

II. Výroba kopií chybějících svítidel, kování, ozdobných předmětů a restaurování všech prvků uměleckořemeslného charakteru v tomto paláci.

Zajímavost:
První naší prací v tomto paláci, bylo vybavení Pražského salonu a jeho přilehlých prostor. Tyto práce financoval PRAGOKONCERT dle návrhu arch Karla Císaře.

Dále jsme prováděli upravení kanceláří pro tehdejšího ministra kultury Pavla Dostála.

Druhou etapou byla celková rekonstrukce pro nové ministerstvo kultury. Všechna svítidla byla znovu svěšena a odvezena do naších dílem k celkovému zrestaurování dle původních fotografií.
Demontáže určených předmětů byly prováděny ještě za částečného provozu i v prostorách Nizozemského velvyslanectví. Vše proběhlo v naprosté pohodě. Tuto celkovou rekonstrukci prováděl METROSTAV dle návrhu ateliéru architekta Pavla Kupky.

https://www.virtualczech.cz/ministerstvokultury/