Historická budova Národního divadla na své dlouhé cestě služby bohyni Thálii procházela obdobím
částečných nebo celkových oprav a rekonstrukcí, mnohdy více či méně úspěšných.

Rozsah prací:
I. Restaurování centrálního lustru.
II. Repase venkovních závěsných svítidel.
III. Výroba kovaných nástěnných luceren.

Zajímavost:
Naše firma BOS Mladá Boleslav byla v roce 2005 oslovena vedením Národního divadla, aby provedla celkovou repasi velkého lustru.

Jeden z mnoha požadavků zněl: odstranit cinkání dílů lustru při průjezdu tramvají v okolí budovy. Jedním problémem byly velmi krátké závity žárovkových objímek, pozůstatek minulé opravy. Po skončení pasířských prací, výměně elektrické instalace lustru, včetně silnoproudých rozvodů ovládání, byl lustr opatřen plátkovým zlatem.

Většina prací probíhala v půdním prostoru divadla, nebo v našich dílnách.

Při následné opravě fasády jsme provedli repasi venkovních závěsných svítidel. Pro výrobu nových kovaných luceren na fasádě budovy, byly použity detaily ze svítidel Národního muzea při respektování požadavků Státní památkové péče.

 

Odkaz:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11103404611-narodni-divadlo-jak-je-neznate/215542152180004