Restaurování a výroba svítidel pro Rudolfinum - BOS MB s.r.o.

Rozsah prací:
Restaurování, výroba svítidel a kování ostatních předmětů. Použitý materiál: mosaz, sklo, lipové dřevo, cínová kompozice atd.

Zajímavost:
Investor krátce před kolaudací objednal v pátek odpoledne 90 ks nových svítidel. Večer byly nakresleny sklářské a kovotlačitelské formy, v úterý se začalo foukat sklo, vyráběly se mosazné kryty a na dílně probíhala dílenská montáž el. výzbroje.

Následující pátek jedno auto přiváží z Košťan skleněná stínidla, druhé auto vyleštěné a nalakované mosazné díly a třetí přiváží vnitřní montury se zářivkami. Bez předchozího odzkoušení vše klaplo k plné spokojenosti. 

Rudolfinum byla první velká zakázka nově založené firmy BOS, která ji vynesla mezi špičku výrobců svítidel v tehdejším Československu. Jedním z důvodů, proč ji naše firma získala, byla i skutečnost, že jedinou oslovenou firmou na tuto zakázku byly Lustry Kamenický Šenov a zástupci této firmy se dostavili na Ministerstvo stavebnictví opožděně, v době, kdy již veškeré práce byly rozděleny. 

Návrh rekonstrukce: Ing. arch. Karel Prager

https://www.rudolfinum.cz/

Restaurování svítidel pro Palác Žofín - BOS MB s.r.o.

Palác Žofín je novorenesanční budova stojící na Slovanském ostrově (zvaném Žofín podle arcivévodkyně Žofie). Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Rozsah prací:
Restaurování všech svítidel a předmětů uměleckořemeslného charakteru, výroba kopií svítidel, mřížek radiátorů a ostatních předmětů v interiéru i exteriéru.

Zajímavost:

Nejkrásnější lustry v Praze jsme převzali neodborně rozebrané, jednotlivé díly byly naházeny v dřevěných bednách a proloženy novinovým papírem, bez jakékoliv dokumentace původního stavu. Mimo ostatní práce, jsme 18 měsíců díly lustrů odborně repasovali, před vlastní montáží jsme v suterénu Žofína vytvořili tři hromady a velké lustry začali sestavovat. Nakonec zůstali bez určení tři kusy velkých mosazných lvů s pražským znakem. Začalo dlouhé pátrání v archivech. Až ve filmu o Antonínu Dvořákovi jsme objevili krátký pohled na centrální lustr, kde lvi sedí na jeho vrcholu. I takováto krkolomná cesta vedla k úspěchu, neboť lustry bez reklamace září již od roku 1994.

Sklo pro všechna svítidla mělo být dle původních vzorků z opalínu, který se v té době již běžně nevyráběl. Ve čtyři hodiny ráno, v dnes zaniklých sklárnách Košťany, jsme s huťmistrem nad pánvemi roztavené skloviny (opalín nevyšel), vymýšleli, co z ní vytvořit. Když máte trošku štěstí, vždy se objeví inspirující múza, a tak se do připravených forem nafoukala bleděmodrá sklovina, přejmutá slaboulinkou vrstvou opálu.                                                                                     

Návrh rekonstrukce: ing. arch. Tomáš Šantavý  

 

www.zofin.cz

 

Restaurování kování a svítidel pro Obecní dům - BOS MB s.r.o.

Skvost evropské secese a srdeční záležitost naší firmy.

I.realizace 1992 – repase a doplnění chybějících dílů vstupní markýzy včetně světlonošů
II.realizace 1993 – výroba venkovního osvětlení dle původní Křižíkovy lucerny z Prašné brány
III.realizace 1994 – 1997 – celková rekonstrukce, uvedení do původního stavu
IV.realizace 1998 – výroba stropního svítidla Českého klubu

Rozsah prací:
Restaurování a výroba svítidel, mřížek, kování a ostatních prvků v těchto prostorách:
Sály:

  • v suterénu – Plzeňská restaurace – Americký bar – Vinárna
  • v přízemí – Smetanova síň – Francouzská restaurace – Kavárna
  • v I. patře – Primátorský sál – Riegrův sál – Grégrův sál – Palackého sál – Sladkovského sál – Cukrárna – Orientální salonek – Slovácký salonek – Salonek Boženy Němcové
  • v II. patře – Výstavní sály
  • Dále vstup, chodby a schodiště a jiné prostory v celé budově.

Zajímavost:
Většina svítidel byla restaurována dle původních fotografií, které se dochovaly ve Štencově archivu. Byly znovu použity již zapomenuté technologie a postupy prací. Např. žárovky dle původního tvaru od firmy Philips, vyrobila v laboratorních podmínkách dnes již zaniklá firma Tesla Lenešice.

V minulých letech, z důvodu snadnějšího čištění a údržby svítidel, byly původní broušené skleněné ověsky nahrazeny matným tabulovým sklem, a tím svítidla ztratila svou secesní krásu, třpyt a lesk. Pro zajištění původního vzhledu, to znamenalo dodat cca 7 000 m skleněných ověsových tyček ve 12 typech a 37 000 ks broušených ověsů ve 20 typech. To vše, dle dohledaných vzorů z první realizace od firem: Křižík, Franta Anýž, Suda – Kotěšovec a jiných.

Autor rekonstrukce: Sdružení architektů pro rekonstrukci OD

 

www.obecnidum.cz

 

Rozsah prací:

I. Výroba novodobých svítidel, krbových mříží, mosazného kování a ostatních prvků.

II. Výroba kopií chybějících svítidel, kování, ozdobných předmětů a restaurování všech prvků uměleckořemeslného charakteru v tomto paláci.

Zajímavost:
První naší prací v tomto paláci, bylo vybavení Pražského salonu a jeho přilehlých prostor. Tyto práce financoval PRAGOKONCERT dle návrhu arch Karla Císaře.

Dále jsme prováděli upravení kanceláří pro tehdejšího ministra kultury Pavla Dostála.

Druhou etapou byla celková rekonstrukce pro nové ministerstvo kultury. Všechna svítidla byla znovu svěšena a odvezena do naších dílem k celkovému zrestaurování dle původních fotografií.
Demontáže určených předmětů byly prováděny ještě za částečného provozu i v prostorách Nizozemského velvyslanectví. Vše proběhlo v naprosté pohodě. Tuto celkovou rekonstrukci prováděl METROSTAV dle návrhu ateliéru architekta Pavla Kupky.

https://www.virtualczech.cz/ministerstvokultury/

 

Rozsah prací:
Repasování a výroba svítidel, mřížek a ostatních předmětů uměleckořemeslného charakteru v Obecní
síni, Staré radní síni, v Brožíkově zasedacím sále, Jiříkově síni. Dále v hlavním vstupu, výstavních síních
přízemí a ostatních prostorách radnice.

Zajímavost:
Výroba 3 kusů lustrů a několika nástěnných svítidel do Obecní síně byla dokončena na přání investora ve zkráceném termínu v našich dílnách ve 20 hod. večer. Po převozu do Prahy jsou lustry sestaveny a zavěšeny a již ve 2 hod. v noci svítí, aby ráno v 8 hod. mohla proběhnout bezchybná kolaudace.

Splnění tohoto doslova šibeničního termínu věřilo jen pár lidí, kteří naši firmu již znali.

Návrh těchto svítidel: Karel Švásta

https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/3127/saly-staromestske-radnice

Rozsah prací:
Výroba atypických lustrů, nástěnných svítidel a ostatních předmětů.

Zajímavost:
Přáním investora bylo vyrobit svítidla z přírodního alabastru. Následovala služební cesta na východní pobřeží Španělska, k dodavatelům alabastru. Požadovaný průměr lustrů byl 1 metr. Tak veliký kámen v jednom kuse, ze kterého bychom mohli stínítka vyrobit, dosud nikdo neviděl.
Muselo vzniknout nové řešení, a i když je Česko uváděno jako sklářská velmoc, bylo nutno vyvzorované sklo dovést z USA a tady upravit do požadovaného tvaru.

Celkový výsledek však stojí za to. 

Návrh svítidel: Ing. arch. Kateřina Doušová

www.cafelouvre.cz

Historická budova Národního divadla na své dlouhé cestě služby bohyni Thálii procházela obdobím
částečných nebo celkových oprav a rekonstrukcí, mnohdy více či méně úspěšných.

Rozsah prací:
I. Restaurování centrálního lustru.
II. Repase venkovních závěsných svítidel.
III. Výroba kovaných nástěnných luceren.

Zajímavost:
Naše firma BOS Mladá Boleslav byla v roce 2005 oslovena vedením Národního divadla, aby provedla celkovou repasi velkého lustru.

Jeden z mnoha požadavků zněl: odstranit cinkání dílů lustru při průjezdu tramvají v okolí budovy. Jedním problémem byly velmi krátké závity žárovkových objímek, pozůstatek minulé opravy. Po skončení pasířských prací, výměně elektrické instalace lustru, včetně silnoproudých rozvodů ovládání, byl lustr opatřen plátkovým zlatem.

Většina prací probíhala v půdním prostoru divadla, nebo v našich dílnách.

Při následné opravě fasády jsme provedli repasi venkovních závěsných svítidel. Pro výrobu nových kovaných luceren na fasádě budovy, byly použity detaily ze svítidel Národního muzea při respektování požadavků Státní památkové péče.

 

Odkaz:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11103404611-narodni-divadlo-jak-je-neznate/215542152180004

Rozsah prací:
Výroba centrálního lustru, nástěnných svítidel a ostatních prvků. Restaurování původních svítidel a uměleckořemeslných předmětů.

Zajímavost:
Vedení divadla vyhlásilo dobrovolnou sbírku na výrobu velkého lustru hlediště. Pro každého, kdo přispěl jakoukoliv peněžní částkou, jsme zhotovili skleněný přívěšek z tohoto svítidla, aby se tak stal částečným majitelem centrálního lustru.

Zajímavost k návrhu rekonstrukce: Karel Řepa byl český architekt zejména autor řady funkcionalistických staveb na Pardubicku. Jeho syn ing.Akad.arch. Miroslav Řepa realizoval celou zakázku pro Pardubické divadlo u nás v Řepově.

www.vcd.cz/o-divadle